Naše produkty

Všestranné aplikace, přesné výsledky

Portable Precision Fluxgate Magnetometer, Permeability Meter, Susceptibility Meter, Gaussmeter, Teslameter
Portable Precision Fluxgate Magnetometer, Permeability Meter, Susceptibility Meter, Gaussmeter, Teslameter

MAGNETOSCOP® 1.069

Přenosné řešení pro stanovení magnetické indukce a relativní permeability

 • Fluxgate magnetometr
 • Záznam dat
 • Měření celkového pole a gradientu pole
 • Sériové datové rozhraní

Normy      Měření

Přejít na produkt


MAGNETOMAT® 1.782

Počítačově podporované řešení pro stanovení magnetické indukce a relativní permeability

 • Fluxgate magnetometr
 • Více-kanálový záznam dat
 • Stanovení celkového pole a gradientu pole
 • Software pro sběr dat

Normy      Měření

Přejít na produkt

Precision Fluxgate Magnetometer, Permeability Meter, Susceptibility Meter, Gaussmeter, Teslameter
Precision Fluxgate Magnetometer, Permeability Meter, Susceptibility Meter, Gaussmeter, Teslameter

Coercive Force Measurement, Coercivity Meter, Magnetic Saturation Magnetization
Coercive Force Measurement, Coercivity Meter, Magnetic Saturation Magnetization

KOERZIMAT® 1.097

Přesné stanovení koercitivní intenzity magnetického pole HCJ a hmotnostně specifické nasycené magnetizace σs (4πσ)

 • Kompaktní provedení s vysokou schopností magnetizace
 • Měření nezávislé na tvaru
 • Jednotlivá a sériová měření
 • Export dat a databázové rozhraní

Normy      Měření

Přejít na produkt


3-OSÝ MAGNETOMETR

Flexibilní řešení
pro stanovení magnetické indukce

 • Fluxgate magnetometr
 • Více-kanálový záznam dat
 • Analogové a digitální rozhraní pro snímače
 • Přizpůsobitelná sít snímačů

Normy      Měření

Přejít na produkt

Three-Axis-Magnetometer, 3-Axis-Magnetometer
Three-Axis-Magnetometer, 3-Axis-Magnetometer