Normalizovaná měření - Produkty, které vyhovují Vašim úkolům.

Normalizovaná měření

Produkty, které vyhovují Vašim úkolům.

STANAG 2897 a AEODP-7 stanovuje postup pro zkoušení nemagnetických nástrojů, které se používají při odstraňování výbušného zařízení (EOD). Metoda je založena na stanovení zbytkového magnetického pole součástí nástroje pomocí magnetometru pro měření celkového pole nebo gradientu pole. Magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT s diferenční sondou nebo sondou pro měření magnetického pole a gradientu pole jsou v souladu s touto normou.

STANAG 2897 a AEODP-7 stanovuje postup pro zkoušení nemagnetických nástrojů, které se používají při odstraňování výbušného zařízení (EOD). Metoda je založena na stanovení zbytkového magnetického pole součástí nástroje pomocí magnetometrů pro měření celkového pole nebo gradientu pole. Magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT s diferenční sondou nebo sondou pro měření magnetické pole a gradientu pole jsou v souladu s touto normou.