Magnetická měření Přesné určení a efektivní zaznamenávání

Magnetická měření

Přesné určení a efektivní zaznamenávání

Magnetická permeabilita µ je míra magnetizace materiálu v důsledku působení magnetického pole. Je to poměr magnetické indukce B a intenzity magnetického pole H. Fyzikální konstanta µ0 je magnetická permeabilita ve vakuu. Relativní permeabilita µr je poměr mezi µ a µ0. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT se sondou pro měření permeability určí relativní permeabilitu materiálu nebo vyrobené součásti v souladu s normou IEC 60404-15, ASTM A342M a VG 95578. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

KOERZIMAT určí relativní permeabilitu µr(H).

Hustota magnetického toku B je hodnota magnetického toku procházejícího jednotkou plochy, která je kolmo ke směru magnetického toku. Toto lze popsat pomocí vektorového pole. Fluxgate snímače mohou určit velikost a směr B. Magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT s vhodnými snímači mohou stanovit hustotu magnetického toku současně v 1 až 3 směrech. Použitím diferenční sondy lze určit gradient hustoty magnetického toku v jednom směru.