Magnetická měření Přesné určení a efektivní zaznamenávání

Magnetická měření

Přesné určení a efektivní zaznamenávání

Hustota magnetického toku B je hodnota magnetického toku procházejícího jednotkou plochy, která je kolmo ke směru magnetického toku. Toto lze popsat pomocí vektorového pole. Fluxgate snímače mohou určit velikost a směr B. Magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT s vhodnými snímači mohou stanovit hustotu magnetického toku současně v 1 až 3 směrech. Použitím diferenční sondy lze určit gradient hustoty magnetického toku v jednom směru.