Normy: API Spec 7

Normalizovaná měření

Produkty, které vyhovují Vašim úkolům.

STANAG 2897 a AEODP-7 stanovuje postup pro zkoušení nemagnetických nástrojů, které se používají při odstraňování výbušného zařízení (EOD). Metoda je založena na stanovení zbytkového magnetického pole součástí nástroje pomocí magnetometru pro měření celkového pole nebo gradientu pole. Magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT s diferenční sondou nebo sondou pro měření magnetického pole a gradientu pole jsou v souladu s touto normou.

API Spec 7 popisuje měření trubek pro vrty (drill collars) k potvrzení jejich nízkých magnetických vlastností. Metoda je založena na stanovení zbytkového magnetického pole a relativní permeability µr. Magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT  s diferenční sondou a sondou pro měření permeability jsou v souladu s touto normou.

ASTM A342M metoda 4 popisuje stanovení relativní permeability µr u materiálů s nízkou permeabilitou v rozsahu od 1,0 do 2,0. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT se sondou pro měření permeability jsou v souladu s touto zkušební metodou. Výhodou této metody je možnost měřit materiál nebo vyrobenou součást ve stavu, v jakém jsou. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

ASTM B886 popisuje metodu stanovení magnetického nasycení slinutých tvrdokovů. KOERZIMAT MS je v souladu s požadavky této normy.

ASTM B887 popisuje metodu pro stanovení koercitivní síly slinutých tvrdokovů. KOERZIMAT HCJ je v souladu s požadavky této normy.

IEC 60404-7 metoda B popisuje stanovení koercitivní síly HCJ v otevřeném magnetickém obvodu. KOERZIMAT HCJ je v souladu s požadavky této normy. Výhodou metody B je měření geometricky nezávislého zkušebního vzorku. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

IEC 60404-14 popisuje stanovení magnetického nasycení dipólového momentu jS za použití detekčních cívek v otevřeném magnetickém obvodu. KOERZIMAT MS je v souladu s požadavky této normy. Výhodou této metody je měření geometricky nezávislého zkušebního vzorku. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

IEC 60404-15 kapitola 6 popisuje stanovení relativní permeability µr pro materiály s nízkou permeabilitou v rozsahu od 1.0 do 2.0. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT se sondou pro měření permebility jsou v souladu s požadavky této zkušební metody. Výhodou této metody je možnost měřit materiál nebo vyrobené součásti. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

STANAG 2897 a AEODP-7 stanovuje postup pro zkoušení nemagnetických nástrojů, které se používají při odstraňování výbušného zařízení (EOD). Metoda je založena na stanovení zbytkového magnetického pole součástí nástroje pomocí magnetometrů pro měření celkového pole nebo gradientu pole. Magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT s diferenční sondou nebo sondou pro měření magnetické pole a gradientu pole jsou v souladu s touto normou.

VG 95578 popisuje stanovení relativní permeability µr pro materiály s nízkou permeabilitou v rozsahu od 1.0 do 2.0. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT se sondou pro měření permeability jsou v souladu s požadavky této zkušební metody. Výhodou této metody je možnost měřit materiál nebo vyrobené součásti. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.